top of page
Cybersecurity Masters

Technologie

Oferujemy nowoczesne i skuteczne technologie zapewniające bezpieczeństwo danych, infrastruktury IT oraz ochronę przed atakami hakerskimi, malware’em, phishingiem i innymi zagrożeniami. W naszym portfolio znajdują się m.in.:

Systemy klasy ASV (Automated Security Validation) umożliwiające:

  • cykliczne zautomatyzowane testy penetracyjne

  • walidację podatności w organizacji​

  • ocenę i priorytetyzację ryzyka​

  • testy skuteczności rozwiązań bezpieczeństwa oraz ich konfiguracji

  • wykrywanie słabych haseł użytkowników

  • symulowanie kampanii Ransomware

Systemy klasy PAM
(Privileged Access Management) umożliwiające:

  • zarządzanie dostępem i uprawnieniami kont uprzywilejowanych

  • audyt nawiązanych sesji (nagrywanie), działań użytkowników uprzywilejowanych

  • bezpieczne przechowywanie i zarządzenie poświadczeniami

Systemy klasy NCCM (Network Change and Configuration Management) dedykowane do zarządzania oraz zabezpieczenia usług DHCP oraz DNS

Nasz ekspercki katalog technologii jest stale aktualizowany zgodnie z trendami rynkowymi i doświadczeniem. Rozwiązania technologiczne dobieramy w oparciu o analizę ryzyka i najistotniejsze wyzwania organizacji.

Nasze kompetencje potwierdzają renomowane certyfikaty branżowe:

CISSP.png
cisso1.png
cisso2.png
ISO27001.png
CEH.png
Secure.png

Poznaj również pozostałe nasze usługi

Audyty i konsultacje

W procesie audytu oceniamy, czy zasoby teleinformatyczne organizacji są wykorzystywane w sposób efektywny. Pozwala to na zoptymalizowanie działań i właściwą alokację zasobów.

Szkolenia

Wspieramy organizacje w budowaniu kultury bezpieczeństwa opartej o zasady i procedury, ale też o odpowiedzialność, świadomość ryzyka i otwartość na zgłaszanie potencjalnych zagrożeń.

CumulusIT
bottom of page