top of page
Cybersecurity Masters

Szkolenia

Na bezpieczeństwo organizacji w znacznej mierze ma wpływ zachowanie pracowników. Wspieramy organizacje w budowaniu kultury bezpieczeństwa opartej o zasady i procedury, ale też o odpowiedzialność, świadomość ryzyka i otwartość na zgłaszanie potencjalnych zagrożeń. Dostarczamy również dedykowane platformy szkoleniowe.

Nasze szkolenia:

podnoszą świadomość pracowników organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

dostarczają niezbędnej wiedzy i metod rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania atakom, takim jak phishing, spearphishing, BEC (Business Email Compromise), malware, ransomware

podnoszą kompetencje kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo IT

Nasze kompetencje potwierdzają renomowane certyfikaty branżowe:

CISSP.png
cisso1.png
cisso2.png
ISO27001.png
CEH.png
Secure.png

Poznaj również pozostałe nasze usługi

Technologie

Oferujemy nowoczesne i skuteczne technologie zapewniające bezpieczeństwo danych, infrastruktury IT oraz ochronę przed atakami hackerskimi, malware'em, phisingiem i innymi zagrożeniami.

Audyty i konsultacje

W procesie audytu oceniamy, czy zasoby teleinformatyczne organizacji są wykorzystywane w sposób efektywny. Pozwala to na zoptymalizowanie działań i właściwą alokację zasobów.

CumulusIT
bottom of page