top of page
Cybersecurity Masters

Audyty i konsultacje

Prowadzimy konsultacje i audyty patrząc na zagadnienia okiem praktyków, co w połączeniu z ekspercką wiedzą zakresu regulacyjnego, niesie najlepszą wartość dla organizacji.

Audyty

W procesie audytu oceniamy, czy zasoby informatyczne są wykorzystywane w sposób efektywny. Pozwala nam to na zoptymalizowanie działań i alokację zasobów. Regularne audyty umożliwiają identyfikację potencjalnych luk w bezpieczeństwie systemów informatycznych i podjęcie działań naprawczych, zanim zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców. To buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Konsultacje

Świat cyberbezpieczeństwa jest niezwykle dynamiczny. Wpisujemy się w najnowsze trendy i śledzimy zmieniające się metody ataków. Konsultacje z nami umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem i ochronę przed atakami, z uwzględnieniem specyfiki branży, wielkości organizacji i innych wskazanych czynników.​

Audyty i konsultacje przeprowadzamy w oparciu o normy ISO w tym 27001:2022, regulacje krajowe jak Rozporządzenie KRI, regulacje europejskie NIS2 i publikacje NIST.

CISSP.png
cisso1.png
cisso2.png
ISO27001.png
CEH.png
Secure.png

Poznaj również pozostałe nasze usługi

Technologie

W procesie audytu oceniamy, czy zasoby teleinformatyczne organizacji są wykorzystywane w sposób efektywny. Pozwala to na zoptymalizowanie działań i właściwą alokację zasobów.

Szkolenia

Wspieramy organizacje w budowaniu kultury bezpieczeństwa opartej o zasady i procedury, ale też o odpowiedzialność, świadomość ryzyka i otwartość na zgłaszanie potencjalnych zagrożeń.

CumulusIT
bottom of page